Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ด่วน! กศน. อมก๋อย สั่งห้ามครูและบุคลากร “รับบริจาค-โต้ตอบ” ผ่านโซเชียล

ด่วน! กศน. อมก๋อย สั่งห้ามครูและบุคลากร “รับบริจาค-โต้ตอบ” ผ่านโซเชียล

220
0
SHARE

หลังกระแส “พิมรี่พาย” ที่ทุ่มเงินกว่า 5 แสนสร้างแผงโซล่าเซลไปให้เด็กๆ บนดอยได้มีไฟฟ้าใช้นั้น จนส่งผลให้กระแสโซเชียลสุดเดือด ทั้งด้านบวก และด้านลบ 

จนล่าสุด ทาง กศน.อำเภออมก๋อย ได้ออกประกาศห้ามบุคลากรโต้ตอบ – รับบริจาค ผ่านโซเชียล ทันที!

โดยประกาศดังกล่าว ออกโดย นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผู้อำนวยการ กศน อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ด้วยภาวะปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Email Twitter เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียต่อหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จึงขอประกาศให้ครูและบุคลากร ในหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

ห้ามโพสข้อความเกี่ยวกับการรับบริจาคผ่านโซเชียล หรือช่องทางอื่น ทุกๆ ช่องทาง
ห้ามโต้ตอบ หรือ แสดงความคิดเห็นในแง่ลบผ่านสื่อโซเชียล
งดรับบริจาคทุกประเภทจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2564