Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปิดบ้าน “หลินฮุ่ย” ครึ่งปี ปรับปรุงใหม่ให้ไฉไล

ปิดบ้าน “หลินฮุ่ย” ครึ่งปี ปรับปรุงใหม่ให้ไฉไล

205
0
SHARE

ช่วงกระแสไวรัสโควิดแพร่ระบาด ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยการอนุมัติขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ขอทำการปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าหลินฮุ่ย เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งอาจจะใช้เวลานานถึง 6 เดือน

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า ตามที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปึงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ดังนั้นสวนสัตว์เชียงใหม่จึงจำเป็นต้องปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าหลินฮุ่ย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานร่วม 6 เดือนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดผลกระทบต่อหมีแพนด้า และผู้เข้าชมภายในส่วนจัดแสดง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ด้วยนั้น

ด้านการจัดการในส่วนที่อยู่ของแพนด้าหลินฮุ่ย นั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะย้ายแพนด้าหลินฮุ่ยมาอยู่ในส่วนที่อยู่ของแพนด้าหลินปิง ก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวยังคงเข้ามาใช้บริการเที่ยวชมในส่วนอื่นๆ ได้ตามปกติ สวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงเข้มงวดทุกขั้นตอนในการคัดกรองตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

สำหรับแฟนคลับแพนด้าหลินฮุ่ยกังวลว่าไม่ได้เห็นแพนด้าหลินฮุ่ยในช่วงที่ปิดนานถึง 6 เดือนในเรื่องนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะพิจารณาดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแพร่ภาพลงในสื่อออนไลน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมหมีแพนด้หลินฮุ่ยได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปิดส่วนจัดแสดง อีกต่อไป