Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไปเที่ยวน่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร อ่านที่นี่

ไปเที่ยวน่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร อ่านที่นี่

235
0
SHARE
วันที่ 1 ก.พ.64 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน ในฐานะ ประธานกก.โรคติดต่อ จ.น่าน ได้ออกประกาศ กำหนดพื้นที่ป้องกันโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4
ว่า การจัดกิจกรรมใดๆ ต้องมีมาตรการควบคุม สวมแมสก์ เว้นระยะ ล้างมือด้วยเจล หรือน้ำยา จุดคัดกรอง ควบคุมทางเข้าออกในพื้นที่จัดงาน และการลงทะเบียน โดยมอบอำนาจจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงาน
 
สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงแรม/ที่พัก หรือสถานที่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะเดียวกัน : ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรการโควิดเช่นกัน
 
สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สปา สถานที่ท่องเที่ยวให้เปิดบริการได้จำกัดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด สามารถแสดงดนตรีได้ เต้นรำได้ แต่ต้องมีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ คุมทางเข้าออก จัดระบบคิว
 
นอกจากนี้ ให้ปิดสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้พนักงานฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับทหารและตำรวจในพื้นที่ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
 
กรณีนักท่องเที่ยว ต้องรายงานตัวภายใน 24 ชม.นับแต่เข้าพื้นที่ จ.น่าน หากเดินทางมาจาก สมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
 
-ส่วนผู้เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้ง จนท. รพ.สต.ทันที พร้อมกับรายงานตัวกับทางโรงแรมที่พัก หรือ จนท.อนามัยในท้องถิ่นทุก 3 วัน
 
– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สิงห์บุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง จะต้องปฏิบัติเฝ้าสังเกตุอาการตนเอง 14 วัน และรายงานตัวทุก 7 วัน
 
– กรณีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านและจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนดในการกักกันตัวเอง (14 วัน) ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบระยะเวลา
 
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 
ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง