Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สมุทรสาคร วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งอีก 733 ราย

สมุทรสาคร วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งอีก 733 ราย

229
0
SHARE

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอด ล่าสุดเมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 27 มกราคม 2564 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 733 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 724 ราย เป็นคนไทยจำนวน 14 ราย แรงงานต่างด้าว 710 ราย ที่เหลือ เป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 9 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 8,080 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 189 ราย แรงงานต่างด้าว 261 ราย และเฝ้าสังเกตุอาการอีก 3,839 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 1,005 ราย และต่างด้าว 333 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 2,450 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และ คนต่างด้าวรวม 2,268 ราย นอกจากนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 3 ราย