Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รมว.แรงงาน ยัน ผู้ประกันตน ม.33 ได้รับ 4 พัน ต้องลงทะเบียนก่อน!

รมว.แรงงาน ยัน ผู้ประกันตน ม.33 ได้รับ 4 พัน ต้องลงทะเบียนก่อน!

214
0
SHARE

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความชัดเจนถึงคุณสมบัติ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในโครงการ ม33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท พร้อมย้ำเงื่อนไขคุณสมบัติคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท โดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียน และตรวจสอบการรับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพัน-7 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการ Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ในการนี้ รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่าน Application “เป๋าตัง” ในทุกๆวันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2564

ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 15-28 มีนาคม 2564 และกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่าน Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 5-11 เมษายน 2564 ซึ่งรัฐบาล จะโอนเงินเข้า Application “เป๋าตัง” ในวันจันทร์ที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 5 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดีโครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้กำชับไปยัง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุดได้รับสิทธิอย่างทันท่วงที