Home ข่าวประชาสัมพันธ์ บวงสรวงพระพิฆเนศวร ครบ 2 ปี ก่อสร้าง ESC STUDIO

บวงสรวงพระพิฆเนศวร ครบ 2 ปี ก่อสร้าง ESC STUDIO

269
0
SHARE

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานที่ปรึกษาบริษัท SE BIZ พร้อมด้วย คุณสัณณ์ชัย เองตระกูล และ คุณสินีนารถ เองตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท SE BIZ นำคณะพนักงานบริษัทในเครือ SE BIZ ร่วมบวงสรวงสักการะ พระพิฆเนศวร ณ ESC STUDIO โอกาสครบรอบ 2 ปีก่อตั้ง ESC STUDIO ซอยคลองหลวง 17 จ.ปทุมธานี