Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน

สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน

139
0
SHARE

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำจังหวัด ข้อมูล ณ เวลา 24.00 น. วันที่ 7 มี.ค.64

1.ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน แบ่งเป็น

     – การค้นหาเชิงรุก 6 คน (คนไทย 5 คน , ต่างชาติ 1 คน)

     – จากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 34 คน (คนไทย 16 คน , ต่างชาติ 18 คน)

2.ผู้ติดเชื้อสะสม 16,627 คน

3.เสียชีวิตสะสม 7 ราย

4.มีการค้นหาเชิงรุกสะสมแล้ว 210,814 คน