Home ต่างประเทศ จาการ์ตา จัดระเบียบเลนจักรยานเข้ม !

จาการ์ตา จัดระเบียบเลนจักรยานเข้ม !

191
0
SHARE
รองผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย เผย ทางการกรุงจาการ์ตา และชุมชน จำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เลนจักรยานที่สร้างขึ้นเป็นการถาวร หลังจากพบการฝ่าฝืนกฎระเบียบการใช้เลนจักรยานในเขตเซ็นทรัลจาการ์ตา เป็นจำนวนมาก