Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 3 วัน สิ้น 2 ธรรม 1 เทพ พระมหาเถระผู้ทรงภูมิมหาเปรียญเอกอุแห่งแผ่นดิน

3 วัน สิ้น 2 ธรรม 1 เทพ พระมหาเถระผู้ทรงภูมิมหาเปรียญเอกอุแห่งแผ่นดิน

174
0
SHARE

เพจพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย โพสต์รูปพร้อมเนื้อหาบนเฟซบุ๊กไว้น่าสนใจว่า “3 วัน สิ้น 2 ธรรม 1 เทพ พระมหาเถระผู้ทรงภูมิมหาเปรียญเอกอุแห่งแผ่นดิน” #ขอน้อมถวายความอาลัย

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 03.19 น. สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 19.40 น. สิริอายุ 85 ปี พรรษา 63

พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี  มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 05.44 น. สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69