Home ต่างประเทศ นครลอสแอนเจลิสเตรียมเปิดการสอนในโรงเรียนอีกครั้ง

นครลอสแอนเจลิสเตรียมเปิดการสอนในโรงเรียนอีกครั้ง

198
0
SHARE
เขตการศึกษานครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐและสมาคมครูนครลอสแอนเจลิสบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะทำให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อีกครั้ง ในขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แล้ว
 
ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้ในช่วงกลางเดือนหน้า และนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลับไปเรียนได้ในช่วงปลายเดือนหน้า แถลงการณ์ร่วมของหัวหน้าเขตการศึกษานครลอสแอนเจลิสและประธานสมาคมครูระบุว่า ข้อตกลงนี้เป็นการผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษานครลอสแอนเจลิสและสหพันธ์ครูก่อน หากทั้งสองหน่วยงานอนุมัติก็จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้


 
ก่อนหน้านี้ นายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า เขาและ สส. พรรคเดโมแครตได้บรรลุข้อตกลงที่จะมอบเงินสนับสนุนการเปิดโรงเรียนให้แก่นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นไม่เกินเกรดสอง เนื่องจากพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดลงทั้งในระดับรัฐและประเทศ ทั้งนี้ ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ใช้งบประมาณ 6,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (203,000 ล้านบาท) เพื่อทำให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในห้องเรียนอีกครั้ง หลังถูกจำกัดการเรียนอยู่ในบ้านที่เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19
 
ที่มา https://bit.ly/3rxy20g