Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปลุกชีพเครื่องประดับสุดล้ำ ผลิตจากใยกัญชง-กัญชา !

ปลุกชีพเครื่องประดับสุดล้ำ ผลิตจากใยกัญชง-กัญชา !

192
0
SHARE
เร่งมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ทดลองนำใยกัญชง กัญชามาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ
 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่เปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ว่า ได้มอบหมายให้ GIT พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าถึงช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
โดยในปีนี้สถาบันได้ทดลองนำพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชงและกัญชา มาประยุกต์ใช้ในการรังสรรค์เครื่องประดับและยังได้เฟ้นหานักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดเครื่องประดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น
 
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน GIT เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาค (Gems Treasure) เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ลงพื้นที่ไปแล้วกว่า 15 จังหวัด
 
ปี 2564 นี้ ได้นำนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ลงพื้นที่อีสานใต้ อาทินครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี เพื่อศึกษาและต่อยอดการออกแบบ รวมทั้งการทดลองนำร่องการใช้วัสดุท้องถิ่นและวัสดุทางเลือก มาใช้ในการออกแบบเพิ่มมากขึ้น กับโครงการที่มีชื่อว่า #อีสานมอร์เดิ้น รวมทั้งการนำเส้นใยจากกัญชง หรือกัญชา มาต่อยอดในการออกแบบเครื่องประดับอีกด้วย
 
ที่มา https://bit.ly/3ryrM8z