Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กรมชลฯ ระบุ พายุฤดูร้อน ไม่ได้ช่วยเพิ่มน้ำเข้าเขื่อน

กรมชลฯ ระบุ พายุฤดูร้อน ไม่ได้ช่วยเพิ่มน้ำเข้าเขื่อน

157
0
SHARE

ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมชลประทาน ระบุ พายุฤดูร้อนช่วงนี้ยังไม่มีผลเพิ่มน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ย้ำสนับสนุนน้ำเน้นให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนเป็นหลัก

 นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำต้นทุนใกล้เคียงกันกับปีก่อน แต่ในลุ่มเจ้าพระยาปีนี้ มีปริมาณน้ำใช้การได้ค่อยข้างน้อย ไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทาน(นอกแผนจัดสรรน้ำ)ในช่วงนี้ได้ ขณะที่พายุฤดูร้อนไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ได้มากนัก

        อย่างไรก็ตาม จากวันนี้ไปจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้ง รวมกว่า 50 วันที่เหลืออยู่ กรมชลประทาน ยังคงเข้มงวดการจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในลุ่มน้ำภาคตะวันตก เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีน้ำต้นทุนค่อยข้างจำกัด ทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบการส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ซึ่งต้องมีเพียงพอต่อประชาชนตลอดหน้าแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า