Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กฟผ. เผยพบลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน ติดเชื้อโควิด-19 ไม่พบประวัติไปพื้นที่เสี่ยง

กฟผ. เผยพบลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน ติดเชื้อโควิด-19 ไม่พบประวัติไปพื้นที่เสี่ยง

184
0
SHARE

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่ อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 คน จากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด  

          เบื้องต้น พบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา แต่มีที่พักอาศัยใกล้ที่พักคนงานต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ โดยล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กฟผ. ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรคของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทำงาน เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เช่น ราวจับประตู ลิฟต์ โถงทางเดิน ห้องน้ำ ที่แตะบัตรเข้าออกอาคาร เป็นต้น รวมถึงจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ตลาดหลังสวน กฟผ. อีกด้วย

          สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเข้ากักตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ทำงานในอาคารเดียวกันให้กักตัวเองปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 14 วัน ตลอดจนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือพนักงานที่ทำงานในอาคารอื่น ๆ ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเฝ้าดูอาการ ตลอดจนเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค