Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สธ. แก้ปัญหาเตียงไม่พอ ลดเวลาอยู่ รพ. – กักตัวต่อที่บ้านได้

สธ. แก้ปัญหาเตียงไม่พอ ลดเวลาอยู่ รพ. – กักตัวต่อที่บ้านได้

145
0
SHARE
สธ. เผย!! ปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยใหม่ กรณีอาการดีขึ้น แพทย์เห็นว่าไม่มีอาการ ระหว่าง 24-48 ชั่วโมง ให้อยู่ รพ. 10 วัน และกลับไปกักตัวที่บ้านต่ออีก 4 วัน จนครบ 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19
เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานวิถีใหม่
 
1. ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ – พักในโรงพยาบาลหรือ SQ อย่างน้อย 14 วัน (ในจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียง อาจให้อยู่ รพ. 10 วัน และกลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก 4 วัน จนครบ 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ)
 
2. ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย – พักในโรงพบาบาลอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบหากยังมีอาการให้อยู่ในโรงพยาบาลต่อ หรือใน SQ จนไม่มีอาการแล้วอย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง จนอาการดีขึ้น (ในจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียง อาจให้อยู่โรงพยาบาล 10 วัน หากอาการดีขึ้นเป็นปกติให้กลับไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบ 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ)
 
โดยแนวทางดังกล่าว เป็นการบริหารตามสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่คงที่เท่าไหร่ และเป็นการเปิดช่องให้แพทย์หรือหน่วยงานผู้ดูแล สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครองเตียงตรงนั้นได้