Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชาวกู้ภัยอาลัย “แรนดัล” ครูอเมริกันผู้อุทิศตนเป็น”กู้ชีพ” เสียชีวิตแล้ว!

ชาวกู้ภัยอาลัย “แรนดัล” ครูอเมริกันผู้อุทิศตนเป็น”กู้ชีพ” เสียชีวิตแล้ว!

99
0
SHARE