Home ข่าวทั่วไปรอบวัน PATA พร้อมช่วยกระทรวงท่องเที่ยวฯไทย เตรียมพร้อมเจ้าภาพประชุม “เอเปค”ปีหน้า

PATA พร้อมช่วยกระทรวงท่องเที่ยวฯไทย เตรียมพร้อมเจ้าภาพประชุม “เอเปค”ปีหน้า

119
0
SHARE
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ หารือกับคุณลิซ ออร์ติเกร่า ประธานกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA CEO) และคณะทำงาน PATA เพื่อเป็นการแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งว่า ปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค และกระทรวงการเที่ยวและกีฬามีกำหนดจัดการประชุมระดับคณะทำงานเอเปคและระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จาก PATA ในการส่งเสริมข้อมูล สถิติ และวิทยากร เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ขอความอนุเคราะห์จาก PATA ให้ช่วยพิจารณาแนวทางสำหรับการจัดทำ Vaccine Passport ในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกต่อการเดินทาง ทั้งนี้ PATA มียินดีในการให้ความช่วยเหลือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา