Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กรมอุตุฯ ประกาศฤดูหนาวไทยปีนี้ ตั้งแต่ 2 พ.ย. แต่อากาศยังแปรปรวน ฝนตกชุก!!

กรมอุตุฯ ประกาศฤดูหนาวไทยปีนี้ ตั้งแต่ 2 พ.ย. แต่อากาศยังแปรปรวน ฝนตกชุก!!

97
0
SHARE
กรมอุตุฯ ประกาศว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100เมตร ถึงความสูง 3,500เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
 
ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป