Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แผ่นดินไหวในลาว ใกล้ “น่าน” ขนาด 4.9 ลึก 1 ก.ม.

แผ่นดินไหวในลาว ใกล้ “น่าน” ขนาด 4.9 ลึก 1 ก.ม.

99
0
SHARE

เมื่อ10.04 น. 31 ต.ค. 64 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 1 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 17 กม. เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.น่าน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป