Home ข่าวประชาสัมพันธ์ “เทล ทู เทล” กวาด 3 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2021

“เทล ทู เทล” กวาด 3 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2021

144
0
SHARE

“เทล ทู เทล” (Tell 2 Tell) คว้า 3 รางวัล ด้าน The Best Contact Center ใน 3 ประเภทได้แก่ The Best Corporate Social Respondsibility Contact Center (Gold Award), The Best Contact center manager of the year (รางวัลดีเด่น) และ รางวัลพิเศษโครงการรับเรื่องและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทางสายด่วน 1668

จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2021 นับเป็น คอล เซ็นเตอร์ ที่สามารถนำเอาเทคโนโลยี และประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสรรพกำลังบุคลากรเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรับเรื่องและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทางสายด่วน 1668

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Outsource Contact Center ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเวที TCCTA Contact Center Awards 2021 ให้เข้ารับรางวัล The Best Contact Center ใน 3 ประเภท ได้แก่ The Best Corporate Social Respondsibility Contact Center (Gold Award), รางวัลดีเด่น The Best Contact center manager of the year โดย นางสาวดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ -ผู้จัดการทั่วไป และ รางวัลพิเศษโครงการรับเรื่องและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทางสายด่วน 1668 โดยทั้ง 3 รางวัล คณะกรรมการได้พิจารณาจากแผนงานที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการทำงาน รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี และประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสรรพกำลังบุคลากรเพื่อรับเรื่องและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทางสายด่วน 1668 ทั้งยังสามารถรองรับปริมาณความต้องการของผู้ที่ติดต่อเข้ามาผ่านระบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนางสาวสินีนารถ เองตระกูล  ประธานกรรมการ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด กล่าวว่า นับเป็นปีแรกที่ เทล ทู เทล ได้เข้าร่วมประกวดในเวที TCCTA Contact Center Awards 2021 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association ) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Outsource Contact Center ทั้งนี้ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ส่วนนี้จึงถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของทีมงาน

สำหรับ TCCTA Contact Center Award นับเป็นเวทีที่การันตีด้านรางวัลด้านสุดยอดการบริการ ด้าน Contact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่บริษัทและบุคลากรในส่วนงานบริการลูกค้า ( Call Center ) แบ่งออกเป็นรางวัลสำหรับ Corporate และ Individual  มาตั้งแต่ปี 2015 ทั้งนี้การประกาศผลรางวัลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ Call Center ที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนการบริการของคอนแท็ค เซ็นเตอร์ ให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์การบริการในรูปแบบใหม่ๆ  อีกทั้งสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ตลอดจนนำพาให้การบริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านคอนแท็ค เซ็นเตอร์ในภูมิภาคนี้ต่อไป