Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife 31ตุลาคม ชวนคนที่รักมาออมกันเถอะ

31ตุลาคม ชวนคนที่รักมาออมกันเถอะ

120
0
SHARE

ใครเตรียมชุดวันฮาโลวีนไว้พร้อมแล้วบ้างครับ? แต่รู้ไหมครับว่า วันที่ 31 ตุลาคม นอกจากจะเป็นวันฮาโลวีนแล้ว ยังมีความสำคัญมากๆอีกหนึ่งอย่าง ก็คือ เป็นวันออมแห่งชาติด้วยนะครับ
.
31 ตุลาคมของทุกปี ถูกยกให้เป็น วันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน เพราะการออมถือเป็นสิ่งที่จะทำให้โครงสร้างครอบครัวแข็งแรงและรองรับทุกสถานการณ์ได้
.
ซึ่งหากกล่าวถึง สภาพสังคมไทยปัจจุบันที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น สมาชิกในครอบครัวต่างช่วยกันหาเงิน แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่สถานะการเงินกลับไม่ดีขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่มาจากขาดการวางแผนการจัดการด้านการเงินที่ดี
.
และทาง TIPlife มองว่าการวางแผนการเงิน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจ สิ่งสำคัญอยู่ที่การตั้งเป้าหมายชัดเจน วางแผนทั้งวิธีการหาเงินกับใช้เงินให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น จัดพอร์ตทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
.
และวันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเงินเพื่อทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับ
.
สอนการทำบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆ หรือทำบันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เงินและเข้าใจถึงสถานการณ์การเงินครอบครัว
.
ทำ Mission เก็บเงินด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกวินัยการออม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ให้เด็กๆได้มีโอกาสตัดสินใจร่วมกับผู้ใหญ่ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อของเข้าบ้านด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ หรือการเดินทางไปท่องเที่ยวควรไปที่ไหน เป็นต้น
.
สรุปการใช้เงินในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ทราบถึงพฤติกรรมตัวเอง และร่วมปรับปรุงไปพร้อมกัน
.
หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคน และได้เริ่มต้นออมเงินไปด้วยกันนะครับ
.
#TIPlife #ThePowerBesideYou
#พลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป #ทิพยประกันชีวิต