Home วีดีโอมาเต็ม รู้ก่อนรวย : “Blockchain เทคโนโลยีของวงการ Fintech ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?”

รู้ก่อนรวย : “Blockchain เทคโนโลยีของวงการ Fintech ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?”

156
0
SHARE

พบกันในรายการ “รู้ก่อนรวย”
กับแขกรับเชิญ ผู้นำด้านการเงินในยุค 90

คุณสมใจนึก เองตระกูล (อดีตปลัดกระทรวงการคลัง) ผู้มีความรู้ในเรื่อง Fintech และ Blockchain และการนำ Blockchain มาใช้ในการทำธุรกิจของตัวเอง

สามารถรับชมพร้อมกัน ในวันที่ 1 พ.ย 64 ผ่านช่องทางนี้ 👇🏻

Tiktok : esctrainingcenter1
www.tiktok.com/@esctrainingcenter1
FB : ESC Training Center
https://m.facebook.com/esctrainingcenter2020/
IG : esctrainingcenter
https://www.instagram.com/p/CVmp8fLP2Zm/…