Home ต่างประเทศ ยา “เหลียนฮัว ชิงเหวิน” รักษาโควิด-19 ไม่ได้!!

ยา “เหลียนฮัว ชิงเหวิน” รักษาโควิด-19 ไม่ได้!!

125
0
SHARE
สำนักงานสาธารณสุขสิงคโปร์ เผยวันนี้ (17 พ.ย.) เหลียนฮัว ชิงเหวิน (Lianhua Qingwen) ซึ่งเป็นยาของจีน ไม่ผ่านการอนุมัติใช้รักษาอาการป่วยของผู้ติดโควิด-19 หลังจากมีข้อกล่าวอ้างแพร่กระจายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเทเลแกรมว่า สามารถใช้ป้องกัน หรือรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้