Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปภ.เผยน้ำท่วมขัง 8 จังหวัด เร่งคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง!

ปภ.เผยน้ำท่วมขัง 8 จังหวัด เร่งคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง!

121
0
SHARE
24 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย
ในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยในห้วงวันที่ 23 – 24 พ.ย. 64 พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งใน 3 จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี) รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 24 พ.ย. 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) รวม 18 อำเภอ 169 ตำบล 1,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,861 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ในห้วงวันที่ 23 – 24 พ.ย. 64 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉบับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน ดังนี้
ภาคกลาง 2 จังหวัด 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 115 ครัวเรือน
1.เพชรบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ระดับน้ำทรงตัว
2.ประจวบคีรีขันธ์ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ระดับน้ำทรงตัว
ภาคใต้ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 120 ครัวเรือน
3.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน รวม 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ระดับน้ำทรงตัว
ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 24 พ.ย. 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม รวม 18 อำเภอ 169 ตำบล 1,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,861 ครัวเรือน โดยภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้
1.อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล
23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน
2.สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 28 ตำบล 267 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน
3.พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางซ้าย รวม 70 ตำบล 433 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,506 ครัวเรือน
4.ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน
5.นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 46 ตำบล 335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,428 ครัวเรือน
สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ