Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ​เสถียรธรรมสถาน เปิดให้ประชาชนเคารพกายสังขาร “ท่านแม่ชีศันสนีย์” วันที่ 15 ธ.ค.64 – 15 ก.พ.65

​เสถียรธรรมสถาน เปิดให้ประชาชนเคารพกายสังขาร “ท่านแม่ชีศันสนีย์” วันที่ 15 ธ.ค.64 – 15 ก.พ.65

168
0
SHARE

วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) ที่เสถียรธรรมสถาน มีการจัดแถลงข่าวถึงกำหนดการ การสวดพระอภิธรรมและการเข้ากราบเคารพกายสังขารท่านแม่ชีศันสนีย์ โดยมีกำหนดการสวดพระอภิธรรมและกราบเคารพกายสังขาร 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 -14 ธันวาคม 2564 เป็นพิธีการภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการป้องกันโควิด19   ซึ่งในช่วงเวลา 14:00 น วันนี้ จะมีการเคลื่อนขบวนกายสังขารท่านแม่ชีศันสนีย์ มายัง ธรรมศาลา และสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา 18:00 น

จากนั้นช่วงที่ 2 เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบเคารพกายสังขารท่านแม่ชีศันสนีย์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น – 16:00 น. ของทุกวัน ณ ถ้ำนิพพานชิมลอง เสถียรธรรมสถาน จากนั้นจะเคลื่อนกายสังขารท่านแม่ชีศันสนีย์ ไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาร่วมกราบเคารพกายสังขาร ให้แต่งกายชุดขาว งดพวงหรีด และต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจ ATK ล่าสุดใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ คุณอุ๊ ช่อผกา 1 ใน ศิษยานุศิษย์ ของท่านแม่ชีศันสนีย์ ได้กล่าวว่า “หลังจากนี้แม้ไม่มีแม่ชีศันสนีย์แล้ว เสถียรธรรมสถานยังคงเปิดอยู่ และจะร่วมสืบสานและเผยแพร่ธรรมะและคำสั่งสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ต่อไป”

ที่มา สวพ91