Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เตรียมนำเข้า “โมเดอร์นา” ภายในสิ้นเดือนนี้ 5.6 ล้านโด๊ส

เตรียมนำเข้า “โมเดอร์นา” ภายในสิ้นเดือนนี้ 5.6 ล้านโด๊ส

107
0
SHARE
บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้านำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้
 
แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา
ผู้ให้บริการตำนการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยืนยันในการส่งมอบวัคชีนโควิต-19 โมเดอร์น่า (COVID-19 Vaccine Modema เพิ่มเติมจำนวน 3.7 ล้านโด๊ส แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้รับการแจ้งยืนยันจากบริษัทโมเดอร์น่า
 
เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แชดพี เทอราพิวติกส์ ซิลสิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า “ทำามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยังคงน่กังวลอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิต- 19 จากสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุด ทางบริษัทโมเดอร์น่า ได้ประกาศถึงชัอมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์น่าเข็มกระตุ้น สูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้ง ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า ในขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้น
ขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการขับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83
เท่า โมเดอร์น่าจะยังคงดำเนินการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) เพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกต่อไป’
 
“บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคชีนแก่ประชาชนและสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19 บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นำในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโด๊ส ให้แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จำนวน 1.3 ล้านโด๊ส วันที่ 8 มกราคม จำนวน 0.87 ล้านโด๊ส และวันที่ 17 มกราคม จำนวน 1.53 ล้นโด๊ส รวมเป็นการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า
ตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5.6 ล้านโด๊ส”
 
#วัคซีนโมเดอร์นา #GPO #องค์การเภสัชกรรม