Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife รู้หรือไม่ ? โควิด-19 ทำให้ผู้หญิงมีงานทำน้อยลง มากกว่าผู้ชาย

รู้หรือไม่ ? โควิด-19 ทำให้ผู้หญิงมีงานทำน้อยลง มากกว่าผู้ชาย

131
0
SHARE
ผลกระทบโควิด-19 ที่มีต่อผู้หญิงและการทำงาน
ทราบไหมครับ ว่าผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ผู้หญิงมีงานทำน้อยลง มากกว่าผู้ชาย
.
ข้อมูลจากการศึกษาจาก TDRI ที่พบว่าโควิด-19 กระทบการจ้างงานทั้งแรงงานหญิงและชาย แต่สำหรับผู้หญิง ผลการศึกษา พบว่า การมีงานทำและการว่างงานของผู้หญิงในไตรมาส 3 มีงานทำลดลง ร้อยละ 2.3 เทียบกับผู้ชายร้อยละ 1.5 จริงอยู่ตัวเลขการมีงานทำและ/หรือการว่างงานของแรงงานหญิงในตลาดแรงงานนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากผลกระทบของ โควิด-19 เพียงอย่างเดียว แต่เชื่อว่าการระบาดของ โควิด-19 ครั้งนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทยถดถอยอย่างรุนแรงซึ่งแรงงานหญิงย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
.
นอกจากไปผลการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีข้อมูลด้านตลาดแรงงานในไทยที่น่าสนใจอีกอย่าง นั้นก็คือ ผู้หญิงเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายถึง 5,000 บาท
.
โดยเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2530 -2560 หรือ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าผู้หญิงจะมีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงและได้ทำงานนอกบ้านมากขึ้น แต่ค่าจ้างของหญิงมักต่ำกว่าชายตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยมากมายช่วยยืนยันอีกว่า แม้ว่าหญิงจะมีการลงทุนเพื่อการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็ตาม หญิงโดยเฉลี่ยก็ยังคงได้รับค่าจ้างต่ำกว่าชาย
.
.
จากข้อมูลข้างต้น จึงอาจนำไปสู่สมมติฐานได้ว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ผู้หญิงมีโอกาสในการหารายได้ลดลง และอาจนำไปสู่ปัญหาเรื่องของการเงินได้
.
แต่ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และโอกาสไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ TIPlife เห็นว่าสำคัญและควรทำทันที ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย จะเป็นคนโสด มีครอบครัว หรือมีลูก ก็ควรทำ นั้นก็คือ การเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ความฉลาดในการบริหารจัดการเงิน และเริ่มต้นทำให้เร็วที่สุด เพื่อให้แผนการเงินมีโอกาสสำเร็จ
.
TIPlife ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไปได้อย่างภาคภูมิใจนะครับ หรือถ้าหากท่านไหนต้องการที่ปรึกษา TIPlife พร้อมให้คำแนะนำเสมอนะครับ
.