Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สินค้าเกษตร มีแนวโน้มขึ้นราคา!!

สินค้าเกษตร มีแนวโน้มขึ้นราคา!!

57
0
SHARE
วันนี้ (2 มิ.ย.2565) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน มิ.ย.นี้ มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการเปิดประเทศ เปิดสถานบันเทิง และเงินบาทอ่อนค่าลง
 
ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ปาล์มน้ำมัน สุกร โคเนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ยกเว้น มันสำปะหลังและยางพาราดิบ ที่มีแนวโน้มราคาปรับลดลง
 
#ThaiPBSnews