Home ทั่วไป นิติศาสตร์ธรรมศาสตรฯออกคำแถลง “หัวร้อน”

นิติศาสตร์ธรรมศาสตรฯออกคำแถลง “หัวร้อน”

425
0
SHARE

 

 

นายอุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2561 ว่า

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง บุคคลภายนอกแอบอ้างใช้ชื่อสถาบันในการข่มขู่เจ้าพนักงาน  จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อต่างๆ ทั้งข่าวสาร หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นที่ว่ามีผู้แอบอ้างว่าจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการข่มขู่และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนั้น   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดและขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การกระทำที่เป็นการขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงานตำรวจตามที่เป็นข่าวเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานอยู่แล้ว  ส่วนการกระทำที่แอบอ้างว่าจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงานตำรวจนั้น  ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 มาตรา 88 เพราะมิใช่เป็นการแอบอ้างว่าสำเร็จการศึกษาเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  การกระทำแอบอ้างว่าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งที่ไม่ได้จบการศึกษา เป็นการกระทำที่ไม่สมควรและย่อมถูกลงโทษจากมาตรการทางสังคม  กรณีที่ผู้ใดเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานควรใช้การต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม  คณะนิติศาสตร์ยืดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสอนและเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนไปใช้ในทางที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้สังคม หากสงสัยว่ามีบุคคลที่แอบอ้างว่าจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถขอตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

 

matemnews.com

16 พฤษภาคม 2561