Home ทั่วไป กทม.ยังไม่รื้อ 5 ตลาด

กทม.ยังไม่รื้อ 5 ตลาด

252
0
SHARE

 

หลังศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีป้าทุบรถ ให้กทม.ทุบทั้ง 5 ตลาดใน 60 วน และให้จ่ายเงินเยียวยาเจ้าของบ้าน 3 หลัง  ต่อมาเช้าวันที่ 17 พ.ค.2561  เมื่อเวลา 10.15 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ฝ่ายกฎหมาย กทม. สำนักงานเขตประเวศ สำนักการโยธา เพื่อหารือถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคดีตลาดรอบบ้านทุบรถ

 

เลิกประชุมแล้ว นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลกรณีคดีตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ  มีตนเป็นประธาน  พิจารณาคำพิพากษาของศาลทั้งหมด  มีประมาณ 100 กว่าหน้า ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน  จะรื้อถอนตลาดหรือไม่ ขณะนี้คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ต้องดูว่าเจ้าของตลาดจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ หากเจ้าของตลาดไม่อุทธรณ์   หรือหากคำพิพากษาถึงที่สุดให้รื้อตลาดก็ต้องรื้อ โดยเจ้าของตลาดต้องเป็นผู้รื้อเองในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชน   เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการรื้อตลาดแล้ว   เจ้าของตลาดยังไม่รื้อ  กทม.ก็จะทำการรื้อ  และเรียกเก็บค่ารื้อจากเจ้าของตลาด   ตามหลักการ กทม.มีระยะเวลาในการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล 30 วัน   การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ครอบครัว น.ส.บุญศรี คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายที่ กทม. จะต้องชดใช้ให้ผู้ร้อง  เบื้องต้นมีผู้เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจำนวน 15 คน มีทั้ง  อดีตผู้อำนวยการเขต อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ และ ผู้อำนวยการเขต จึงต้องดูให้ละเอียดว่าตั้งแต่ปี 2553 แต่ละช่วงเกี่ยวข้องกับใครบ้าง   กทม.จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการละเมิดขึ้นมาเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมว่า  ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการทำความผิดในกรณีละเมิดหรือไม่ หากเป็นกรณีละเมิด กทม. จะให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 15 คน เป็นผู้ชดใช้   โดยจะรับผิดชอบชดใช้ไม่เท่ากัน แล้วแต่ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่  หากเกษียณแล้วอาจรับผิดชอบเพียงฐานละเมิด ส่วนผู้ที่ยังไม่เกษียณอาจต้องรับผิดชอบทั้งละเมิด คดีแพ่ง หรือคดีอาญาด้วยหรือไม่    ความผิดวินัยร้ายแรงอาจถึงขั้นไล่ออก หรือปลดออกได้ ข้อกฎหมายมีความละเอียดอ่อน กทม.จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป คณะกรรมการฯ ก็จะต้องพิจารณาว่า   ใครต้องรับผิดชอบบ้าง  และรับผิดชอบอย่างไร   จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค. 2561 แล้วเสนอให้ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณาต่อไป  กทม.พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลทุกขั้นตอน แต่ขอเวลาศึกษารายละเอียด อีกทั้ง กทม. ก็อยากรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า หรือประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบตลาดด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ  การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของประชาชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น ควรนำความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย แต่ยืนยันว่า กทม.จะไม่อุทธรณ์

 

 

matemnews.com 

17 พฤษภาคม 2561