Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระอาการโดยรวมดีขึ้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระอาการโดยรวมดีขึ้น

440
0
SHARE

 

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2

เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไ

 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้วพระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

 

คณะแพทย์ ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง วันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

 

matemnews.com

21 สิงหาคม 2561