Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งด้านพัฒนาบุคคล “ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร” ขึ้นรับรางวัลงาน Thailand Top SME Awards 2018

เป็นหนึ่งด้านพัฒนาบุคคล “ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร” ขึ้นรับรางวัลงาน Thailand Top SME Awards 2018

894
0
SHARE

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล รางวัลธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม ในงาน Thailand Top SME Awards 2018 งานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

 

สำหรับรางวัล รางวัลธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม หนึ่งในสาขารางวัลของงาน Thailand Top SME Awards 2018 นั้นผ่านหลักเกณฑ์จนคว้ารางวัลมาครองได้คือ การเป็นผู้ประกอบการ SME มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการเจริญเติมโตทางธุรกิจ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของนวัตกรรม

 

จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” รางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ มีการมอบรางวัลรวมกว่า 20 รางวัล โดยคัดสรรจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การบริการ การจัดจำหน่าย และอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และรางวัลความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐกิจชุมชน โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน