Home ทั่วไป ประกาศมาตรา 44 คลายล็อกการเมือง

ประกาศมาตรา 44 คลายล็อกการเมือง

281
0
SHARE

 

 

 

คำสั่ง คสช.13/2561

https://goo.gl/GVJ3hc

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 เผยแพร่ประกาศคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ในฐานะหัวหน้า คสช.  ฉบับที่ 13/2561   เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matemnews.com 

14  กันยายน 2561