Home ต่างประเทศ ชวนชมภาพอัฟกานิสถานในช่วงปี 1960 ก่อนสมัยของตอลิบานเข้ามามีอำนาจ

ชวนชมภาพอัฟกานิสถานในช่วงปี 1960 ก่อนสมัยของตอลิบานเข้ามามีอำนาจ

118
0
SHARE

ในปัจจุบันหากพูดถึงประเทศอัฟกานิสถาน เชื่อว่าภาพในหัวของหลายๆ คนก็คงจะเป็นประเทศอันตรายที่เปื้อนไปด้วยไฟแห่งสงครามและการก่อการร้าย ว่าแต่รู้หรือไม่ว่าอัฟกานิสถานไม่ได้เป็นเช่นนั้นมาตลอดหรอกนะ

เพราะในช่วงปี 1960 ก่อนที่กลุ่มตอลิบาน จะเข้ามาปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อัฟกานิสถานก็เคยเป็นเมืองที่งดงามน่าเที่ยวเมืองหนึ่งเลยเช่นเดียวกัน

ไม่เชื่อก็ลองไปชมภาพของ Dr. Bill Podlich ศาสตราจารย์ผู้เดินทางไปยังอัฟกานิสถาน ทั้ง 30 ภาพต่อไปนี้ดูสิ ไม่แน่นะว่าความคิดของคุณเกี่ยวกับอัฟกานิสถานอาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยก็เป็นได้