Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เหล่าผู้รู้ และ ผู้กล้า โปรดลุกขึ้นมากอบกู้บ้านเมืองด้วย

เหล่าผู้รู้ และ ผู้กล้า โปรดลุกขึ้นมากอบกู้บ้านเมืองด้วย

422
0
SHARE

นคร มาฉิม

https://goo.gl/jFLZag

ผมเชื่อว่าแผ่นดินนี้ ผู้รู้จริง เก่งจริง และผู้กล้าที่มีจิตใจสูงส่ง มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัว หรือประโยชน์ส่วนตัวมีอยู่ไม่น้อยทั่วแผ่นดิน

พวกท่านไม่ต้องทำเพื่อผม ไม่ต้องทำเพื่อทักษิณ ไม่ต้องทำเพื่อยิ่งลักษณ์ แต่อยากขอให้พวกท่านผู้รู้ ผู้กล้า อย่านิ่งดูดาย หลีกเร้น เพียงให้ตัวเองไม่เดือดร้อน สุขเฉพาะตนเอง อยู่ไปวันๆ ให้กาลเวลากลืนกินชีวิต ความรู้ ความกล้าหาญและพลังในตัวของท่านไปกับกาลเวลาเลย แต่ขอให้ท่านทำเพื่อประเทศไทย เพื่อคนไทย ที่ยังทุกข์ยากลำบาก เพื่อประเทศไทยของเรา เพื่อลูกหลานของท่านเองด้วย

ในช่วงเวลานี้ พวกเผด็จการ ที่ประกอบด้วย นายทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูล ขุนศึกไม่กี่คน ศักดินาอำมาตย์ไม่กี่ตระกูล ได้ร่วมกับลิ่วล้อบริวาร เครือข่ายเผด็จการ ทั้ง คสช ค.ร.ม. สนช. สปช/สปท กรธ. กระทำย่ำยีคนไทยให้ย่ำแย่ เป็นทาส ไพร่ เศรษฐกิจพังพินาศ ยาเสพติดแพร่ระบาด การทุจริตคอรัปชั่นเบ่งบานเป็นดอกเห็ด คนดีไม่มีที่ยืน คนชั่วมีอำนาจใหญ่โต ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ เป็นยุคมืดของประเทศไทยแล้วจริงๆ

หากพวกท่านเหล่าผู้รู้และผู้กล้า ไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันกอบกู้บ้านเมือง ให้พันจากระบอบเผด็จการ ให้พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม และวิกฤติการเมืองที่เผด็จการสร้างขึ้นมาครอบงำประเทศ คนไทยส่วนใหญ่รวมถึงพวกท่านและลูกหลานของท่านคงจะเป็นทาส เป็นไพร่ตลอดไป

ประเทศไทยจะอยู่ในยุคมืดภายใต้กฎหมายและอำนาจของเผด็จการที่พวกนักวิชาการ เนติบริกร ลิ่วล้อเผด็จการ ที่คอยรับใช้ฝ่ายเผด็จการ อย่างไร้จิตสำนึกต่อประชาชน สร้างกฎ กติกา ที่วิปริต ผิดเพี้ยน กดขี่ ข่มเหงให้คนไทยเป็นทาส ไพร่ เช่นนี้ตลอดไป

ขอให้ผู้รู้และผู้กล้าได้โปรดพิจารณาช่วยกอบกู้บ้านเมืองให้ผ่านวิกฤติในทุกด้าน ช่วยกันนำพาประเทศไทยของเราให้ผ่านยุคมืดของเผด็จการ ไปสู่ความสว่างสดใสคือระบอบประชาธิปไตยอันเป็นสากล ที่เป็นอารยะ นำเอาความถูกต้องและความเป็นธรรมกลับคืนมาให้สังคมไทย และประเทศไทยเพื่อลูก เพื่อหลานของพวกเราคนไทยด้วย

อย่าปล่อยให้เผด็จการกดขี่ ข่มเหง สร้างวิกฤติให้คนไทยต่อไปอีกด้วยรัฐธรรมนูญที่วางโครงสร้างของเผด็จการ โดยเผด็จการ เพื่อเผด็จการ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นยุทธศาสตร์กดขี่ให้คนไทยเป็นทาส ชั่วลูกชั่วหลาน รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภา ทายาทอสูร ที่จะรองรับเท้าให้เผด็จการสืบทอดอำนาจต่อไป

ประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อและวงศ์ตระกูลของท่านไว้ว่าได้ช่วยกอบกู้บ้านเมืองให้พ้นจากวิกฤติ และร่วมกันล้างมรดกบาปเผด็จการให้หมด แล้วร่วมส่งอนาคตที่ดี ที่เป็นประชาธิปไตยให้ลูกหลาน ของคนไทยให้ประเทศไทยยืนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีโลก

นคร มาฉิม

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

อดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฏร

15 ธันวาคม 2561

matemnews.com

15  ธันวาคม 2561