Home ทั่วไป กกต.แถลงข่าวบัตรเลือกตั้งมีครบ ชื่อผู้สมัคร-ชื่อพรรค-โลโก้พรรค-หมายเลข

กกต.แถลงข่าวบัตรเลือกตั้งมีครบ ชื่อผู้สมัคร-ชื่อพรรค-โลโก้พรรค-หมายเลข

160
0
SHARE

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนที่สำนักงาน กกต.ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเช้าวันที่ 18 ธ.ค.2561 ว่า  ในการประชุม กกต.วันที่ 17 ธ.ค.2561  มีมติเลือกบัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขผู้สมัคร ชื่อ และโลโก้พรรค  มีเหตุผลว่าต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลัก  สำนักงานฯสามารถบริหารจัดการเรื่องการพิมพ์แยกเป็นรายเขตทั้ง 350 เขตได้หรือไม่  ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้รับการยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ ทั้งเรื่องการพิมพ์ การขนส่ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่าสามารถทำได้ ขณะที่โรงพิมพ์ที่จะจัดพิมพ์พบว่ามีศักยภาพหลายแห่ง แต่จะไม่เลือกทั้งหมด จะจำกัดจำนวนเพื่อป้องกันในเรื่องของการปลอมแปลง โดยการจัดพิมพ์จะต้องรอการปิดรับสมัครก่อนและดูว่าแต่ละเขตมีผู้สมัครกี่คน กี่พรรค  ขนาดบัตรจะเท่ากันทุกเขต คือ ขนาด A4 และคาดว่าเขตที่จะมีผู้สมัครมากที่สุด น่าจะไม่เกิน 30 พรรคการเมือง หรือหากเกินกว่านั้น ขนาดของช่องและตัวอักษรก็อาจจะเล็กกว่านั้น

ป้ายหาเสียงจะมีการประชุมหารือกับพรรคการเมืองในวันที่ 19 ธ.ค.2561 รวมทั้งหารือค่าใช้จ่ายในการหาเสียง การติดป้ายหาเสียง และการหาเสียงทางสื่อโซเชียลมีเดีย  ในเรื่องป้ายยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะให้ติดรูปใครได้บ้าง แต่ในส่วนของข้อความให้มีได้เท่าที่จำเป็น

matemnews.com 

18 ธันวาคม 2561