Home ทั่วไป ผบ.ทบ.จัดทดสอบผู้บังคับหน่วย

ผบ.ทบ.จัดทดสอบผู้บังคับหน่วย

184
0
SHARE

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ว่า กองทัพบกยังเดินหน้านโยบายสร้างความเข้มแข็งด่านร่างกายและความรอบรู้ ให้กำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ ล่าสุดพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.)มีกำหนดไปตรวจเยี่ยม จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ กับผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน และการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ ของผู้บังคับหน่วยระดับกรม ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กทม. โดยมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน 351 นาย และ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม 73 นาย เข้ารับการทดสอบ

การทดสอบร่างกายและความรู้เป็นไปตามนโยบาย“Smart Soldier Strong Army” ที่มุ่งให้ผู้บังคับหน่วยเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง และกำลังพลในหน่วยงาน โดยกองทัพบกได้จัดการทดสอบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสถิติการทดสอบมีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบร่างกายได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความรู้ กองทัพบกจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับการบริหารจัดการกำลังพลในระดับผู้บังคับหน่วยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และขีดความสามารถของกำลังพลต่อไป

ในวันเดียวกันนั้น เวลา 13.00 น. ผู้บัญชาการทหารบก จะเป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับกองพัน เพื่อย้ำแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่อไป รวมถึงการอำนวยความสะดวกประชาชนและดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

matemnews.com 

19 ธันวาคม 2561