Home ทั่วไป พลเอกอนุพงษ์ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือเลือกตั้ง

พลเอกอนุพงษ์ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือเลือกตั้ง

194
0
SHARE

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  แถลงแก่ผู้สื่อข่าว 31 ธ.ค.2561 ในการหาเสียงเลือกตั้งจะมีความวุ่นวายหรือไม่ว่า

“จริงๆคนไทยทุกคนอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด  กฎหมายต่างๆต้องบังคับใช้เพื่อให้การเลือกตั้งเดินไปได้ และเพื่อให้คนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดเป็นฉันทามติของคนในประเทศนี้ สำหรับการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายโดยเฉพาะพวกป่วนก็หวังว่าจะไม่มี เพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคงจะได้ลงไปดูแล แต่อาจจะมีพวกคึกคะนอง ก็ต้องช่วยกันดูแล ส่วนการดำเนินการใดๆที่เป็นความมุ่งหมายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองต่างๆ พยายามเล่นอยู่ในกรอบกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คิดว่ากระทรวงมหาดไทยคงต้องมีการตั้งชุดขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ  เพราะจะต้องมีการรายงานความเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอ และจังหวัดมายังหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขขึ้น เช่น ฝนตกหนักมากจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้จะต้องแก้ไขอย่างไร เกิดพายุจนหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ต้องรีบแก้ไขอย่างไร”

 matemnews.com 

31  ธันวาคม 2561