Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทหาร คสช.ยึดรถเมาขับสถิติ 4 วัน

ทหาร คสช.ยึดรถเมาขับสถิติ 4 วัน

197
0
SHARE

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงข่าว 31 ธ.ค.2561 ว่า

“เจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงทุ่มเทปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง อำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร ดูแลความปลอดภัยสาธารณะ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกพื้นที่  โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลความเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

รถจักรยานยนต์ พบกระทำความผิด  34,257  ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 709 คัน ส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 27,766  คน

รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 21,837 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้  446 คน รถยนต์  272  คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 15,655 คน

ตลอด 4 วันที่ผ่านมา  ระหว่างวันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว  2,729 คัน แยกเป็น

รถจักรยานยนต์  1,945 คัน

รถยนต์ 784  คัน

ยึดใบขับขี่  4,326 คน

ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 103,913 คน แยกเป็น 

รถจักรยานยนต์ 63,240 คน

รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 40,673 คน คสช.

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562 ที่ทางจังหวัดต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลกับทุกคน”

matemnews.com 

31  ธันวาคม 2561