Home ทั่วไป พลเอกประยุทธ์จัดประชุม เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอกประยุทธ์จัดประชุม เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

115
0
SHARE

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แถลงข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล 8 ม.ค.2562  

“ในวันที่ 10 ม.ค.นี้เวลา 13.30 น.ที่ตึกภักดีบดินทร์ จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย หลังประชุมในวันดังกล่าวคงจะชี้แจงให้ทราบต่อไป”

matemnews.com 

8 มกราคม 2562