Home ทั่วไป พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ บอกเด็กๆที่อยากเป็นทหาร “ขอให้ดูพลเอกประยุทธ์เป็นตัวอย่าง เป็นทั้งทหารและนักปกครองที่ดี”

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ บอกเด็กๆที่อยากเป็นทหาร “ขอให้ดูพลเอกประยุทธ์เป็นตัวอย่าง เป็นทั้งทหารและนักปกครองที่ดี”

262
0
SHARE

งานวันเด็กปี 2562 ของกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.  ได้มาเป็นประธาน ที่ พล.ม.2 รอ.สนามเป้าโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและเสริมสร้างการมีจิตอาสาเป็นแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักแห่งชาติ  โดยกล่าวเปิดงานความว่า

“การจัดงานวันนี้เพื่อให้เด็กมีความสุข ในปีนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญ และให้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ความหมายว่าการที่เด็กจะมีจิตอาสาไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร แต่ขึ้นอยู่กับบิดามารดาผู้เลี้ยงดู   เด็กเกิดมาบริสุทธิ์ การเจริญเติบโตของเขาต้องฝากพ่อแม่ เพราะฉะนั้นอนาคตของเด็กบุตรหลานของท่านจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับพ่อแม่ที่จะปลูกฝังและการเลี้ยงดูให้รู้จักมีจิตอาสา ถ้าเราไม่ทำตัวอย่างที่ไม่ดี เด็กก็จะไม่ทำตาม แต่ถ้าเราไม่แสดงอารมณ์  เด็กก็จะไม่ทำตาม  ดังนั้นขอฝากพ่อแม่ด้วย โดยในทุกปีกองทัพบกให้ความสำคัญกับบุตรหลาน ไม่ใช่เฉพาะบุตรหลานของกองทัพบกเท่านั้น แต่ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้วันเด็กมีความสำคัญต่อเด็กที่มาจากทุกภาคส่วน ขออวยพรให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีจิตอาสาตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่จะร่วมพัฒนาชาติไทย”

ในระหว่างให้สัมภาษณ์นักข่าว พล.อ.อภิรัชต์ กบ่าวถึงการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กๆในปัจจุบันว่า ต้องใช้อย่างมีประโยชน์ เช่น ด้านการศึกษาและเรื่องของภาษา รวมถึงประวัติศาสตร์ และจะทำอย่างไรให้เป็นคนที่มีวินัยไม่คดโกง เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีวินัยทำให้ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืน

“การดูแลความเรียบร้อยในหน่วยทหารนั้น ทุกวันนี้ผมมั่นใจในสิ่งที่ได้กำกับดูแล และสั่งการ หากมีการกระทำความผิดในหน่วยทหาร ผมจะสั่งลงโทษอย่างจริงจังกับผู้ที่ทำผิดและฝ่าฝืนวินัย   เพราะเป็นทหารนอกแถวต้องถูกลงโทษ และปลดออกจากความเป็นทหารทันที  ผมเชื่อว่าทหารที่จะเติบโตในยุคนี้มีความเข้าใจว่าทุกวันนี้ต้องปฏิบัติตน  และอยู่ในระเบียบวินัยอย่างไร ทุกอย่างต้องปรับตัวและสานต่อนโยบายต่างๆที่สำคัญของอดีตผบ.ทบ. ซึ่งทุกหน่วยก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติเป็นอย่างดี   ผมเชื่อว่า น้องๆหลายคนที่แต่งกายชุดทหารก็อยากมีความเป็นทหาร  ขอให้มั่นใจได้เลยว่า หนูเลือกในอาชีพที่ถูกแล้ว ขอให้ดูพล.อ.ประยุทธ์เป็นตัวอย่าง เป็นทั้งทหารและนักปกครองที่ดี”

จากนั้นได้ร่วมกิจการกับเด็ก และนำชมยุทโธปกรณ์

matemnews.com

12 มกราคม 2562