Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศาลทหารกรุงเทพ ยุติคดี ‘จ่านิว’ ร่วมกิจกรรม ‘เลือกตั้งที่(รัก)ลัก’ เมื่อปี 2558

ศาลทหารกรุงเทพ ยุติคดี ‘จ่านิว’ ร่วมกิจกรรม ‘เลือกตั้งที่(รัก)ลัก’ เมื่อปี 2558

150
0
SHARE

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า วันนี้ศาลทหารกรุงเทพได้นัดสืบพยานโจทก์คดีเลือกตั้งที่ (รัก) ลัก กรณีจำเลย 4 คน ได้แก่

อานนท์ นำภา

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว

พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ

วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ

ถูกอัยการทหารฟ้องข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช.ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และสิรวิชญ์ยังถูกฟ้องอีกคดีข้อหาฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวตามประกาศ คสช.ที่ 40/2557 เนื่องจากรวมชุมนุมในกิจกรรม “เลือกตั้งที่ลัก (รัก)” ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อ 14 ก.พ.2558

โดยตุลาการศาลทหารได้อ่านคำสั่งจำหน่ายคดีที่สิรวิชญ์ถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวตามประกาศ คสช.ที่ 40/2557 เนื่องจากหัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่งที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ที่ให้การกระทำความผิดตามประกาศฉบับดังกล่าวไม่เป็นความผิดอีกต่อไป จำเลยจึงไม่เป็นผู้กระทำความผิดอีกต่อไป จึงพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้

ทั้งนี้ ทนายความจำเลยได้แถลงขอศาลทหารพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายของประกาศ คสช. ที่ 7/2557เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองด้วย เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 ที่ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศ คสช.ที่ 7/2557

ศาลจึงมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์เอาไว้ก่อน เพื่อพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายตามที่ทนายความแถลง และนัดฟังคำสั่งในประเด็นดังกล่าววันที่ 15 ก.พ.2562 

matemnews.com

21 มกราคม 2561