Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นักเล่นหุ้นโปรดอย่าตกใจครม.อนุมัติกฎเวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคและบริการทางการแพทย์ เป็นรายการสินค้าและบริการควบคุม

นักเล่นหุ้นโปรดอย่าตกใจครม.อนุมัติกฎเวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคและบริการทางการแพทย์ เป็นรายการสินค้าและบริการควบคุม

155
0
SHARE

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังประชุมครม. 22ม.ค.2562ประเด็น ครม.เห็นชอบการกำหนดราคาสินค้าและบริการควบคุมปี 62 ที่มีการเพิ่มเวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคและบริการทางการแพทย์ เป็นรายการสินค้าและบริการควบคุมว่า

“ส่วนใหญ่เราจะไปตีความคำว่าควบคุม มันคงไม่ใช่ ในเรื่องนี้เป็นการกำหนดสินค้าและบริการหลายๆรายการด้วยกัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ที่ต้องปรับปรุงทุก 2 ปี ซึ่งอนุกรรมการทุกภาคส่วนต้องพิจารณากำหนดมาตรการ เดิมมีเพียงการควบคุมสินค้าและบริการ 50 กว่าชนิด และที่ผ่านมาเคยมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าเดียวคือน้ำตาล ซึ่งวันนี้ยกเลิกไปแล้ว  วันนี้กระทรวงสาธารณสุข  ก็ได้มีการกำกับดูแลการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นการดูแลทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ อีกทั้งโรงพยาบาลมีสองส่วนด้วยกัน คือ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่มานานจนได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องดูถึงความแตกต่างตรงนี้ด้วย โดยสิ่งที่เราทำตอนนี้คือให้ไปกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ไม่ใช่จะไปควบคุมราคาได้ทั้งหมด และต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม คือมีพระราชบัญญัติสถานพยาบาลในการควบคุมอยู่แล้ว เขียนไว้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งต้องจัดให้มีป้ายสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่จุดประชาสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์ และต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ และสิทธิผู้ป่วย ณ สถานพยาบาล ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบได้ก่อนเข้ารับบริการ นั่นเป็นทางเลือกของประชาชน เมื่อเข้าไปต้องสอบถามบริการให้เรียบร้อยก่อน ทั้งค่ายา ค่ารักษา ค่าหมอ ตามแต่ที่เขากำหนดไว้ เป็นกฎหมายทุกสถานพยาบาลต้องแสดงราคาตรงนี้ด้วย  ขอช่วยกันตรงนี้ก่อน หากโรงพยาบาลใดไม่ติดเรื่องเหล่านี้ไว้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต้องมีการร้องเรียนขึ้นมา หรือแม้กระทั่งมีการรักษาพยาบาลไปแล้วรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียนได้ มีช่องทางการร้องเรียนอยู่ทั้งหมด ผมขอกล่าวแค่นี้ อย่าทำให้ทุกอย่างมันขยายความไปหมด จะได้ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับผู้รับบริการ และภาพพจน์การเป็นผู้นำโรงพยาบาลของไทยด้วย ไม่ใช่แค่มาตรฐานรักษาพยาบาลเท่านั้น คงต้องมีมาตรฐานและความโปร่งใสเรื่องราคาด้วย เพราะเป็นกลไกสำคัญ ที่เขาต้องมาทบทวนเรื่องนี้ เพราะอยู่ในกรอบของการทำงานของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ชุดนี้ด้วย  ต้องดูหลายๆ ตัว อย่าไปวิตกตื่นเต้นกันตรงนี้ เพียงแต่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม อย่าไปขับเคลื่อน หรือเคลื่อนไหวในทางที่ไม่ถูกต้อง”

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในเรื่องเดียวกันว่า  ครม.ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 จำนวน 52 รายการ  จำแนกเป็น 46 สินค้า และ 6  บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ การควบคุมในทางการแพทย์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปคุมราคาขั้นสูงสุด กับการรักษาพยาบาล เนื่องจากการรักษาพยาบาลนั้นเป็นบริการที่มีความจำเพาะเจาะจง ไม่เหมือนสินค้าทั่วไปที่มีราคาเดียว   ในที่ประชุมกกร.ก็ได้มีมติชัดเจนแล้วว่า เมื่อขึ้นเป็นบริการควบคุมแล้วก็ให้มีอนุกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ตัวแทนของรัฐบาล คือกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนภาคธุรกิจคือโรงพยาบาลเอกชน และตัวแทนของภาคประชาชน เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการร่วม เพื่อหาว่าจะกำหนดมาตรการใดที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่จะต้องใช้บริการในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเอกชน เป็นการรักษาทางเลือก อีกทั้งให้ความเป็นธรรมโปร่งใสแก่ประชาชนที่รับบริการ โดยให้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการออกมาตรการ  ขอเรียนว่า เวลาขึ้นเป็นบริการหรือสินค้าควบคุมนั้น มีทั้งมีมาตรการและไม่มีมาตรการ ในส่วนของเรื่องมาตรการก็มีความชัดเจนแล้วว่าให้ไปหารือเพื่อออกมาตรการที่เห็นชอบพร้อมกันทั้งหมด ขอย้ำว่าไม่อยากให้เป็นความตระหนกตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของตลาดทุนว่ารัฐบาลจะเข้าไปควบคุมราคาสูงสุดของค่าบริการต่างๆทางการแพทย์ ซึ่งไม่เป็นความจริง ในอดีตรายการสินค้าและบริการควบคุมทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์กว่า 50 รายการนั้น มีเพียงน้ำตาลทรายตัวเดียวที่ควบคุมราคาสูงสุดไว้ ส่วนตัวอื่นจะเป็นราคาที่เหมาะสมของสินค้าแต่ละเรื่อง เช่น การแจ้งต้นทุน ราคาแนะนำ จึงขอให้สบายใจว่ากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย   ตามพ.ร.บ.การรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมสถานพยาบาลนั้น ก็มีเรื่องแพ็คเกจของราคาแนะนำอยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับรู้กันในวงกว้าง หรือรับรู้แต่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนค่ายานั้นขึ้นเป็นตัวสินค้าควบคุมมานานพอสมควรแล้ว เช่น ไม่ให้ขายยาเกินกว่าราคาข้างกล่อง แต่เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็อาจต้องมาดูในรายละเอียดกันต่อไป แต่สิ่งเหล่านี้ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เนื่องจากต้นทุนการประกอบการไม่เหมือนกัน จึงต้องให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวดูในรายละเอียดต่อไป เมื่อแต่งตั้งแล้วสามารถประชุมได้ทันที เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสม ครม.ขอให้สบายใจว่ารัฐไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะอนุกรรมการฯให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความบาลานซ์ขึ้นทั้งสองด้านนำไปสู่ความเป็นฮับของประเทศไทยในอนาคต”

matemnews.com 

22 มกราคม262