Home ข่าวทั่วไปรอบวัน GAT/PAT กลับมาสอบวันเก่า 23-26 ก.พ.2562

GAT/PAT กลับมาสอบวันเก่า 23-26 ก.พ.2562

351
0
SHARE

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อบ่ายวันที่ 24 ม.ค.2562 ว่า ตนได้ประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ในวันที่ 24 มี.ค. 62 อย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า การทดสอบความถนัดทั่วไป (แกต) และ การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) ปีการศึกษา 62 จะกลับมาสอบตามกำหนดการเดิมคือ  วันที่ 23-26 ก.พ. 62 เหมือนเดิม โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะออกประกาศกระทรวง เรื่อง ปฎิทินการสอบแกตแพต ภายในวันนี้

ส่วนประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเมื่อกลับมาสอบตามกำหนดวันเดิมจะทำให้มีปัญหาต่างๆ เช่น สนามสอบ ครูผู้ควบคุมการสอบ การสอบวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) สอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล เพราะได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้นักเรียนได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเลื่อนวันสอบแกตแพตมากำหนดเดิมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เนื่องจากเด็กได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์  

ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบแล้ว เนื่องจาก รมว.ศธ.ติดภาระกิจปฎิบัติราชการที่ต่างประเทศ โดย รมว.ศธ.มอบหมายให้ตนดำเนินการเรื่องนี้และบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมถึงสนามสอบและผู้คุมสอบ เพราะเป็นประเด็นสำคัญที่ครั้งแรกเมื่อเราเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 62 ทำให้สนามสอบที่เป็นโรงเรียนอาจไปรับกิจกรรมอื่นแทนแล้ว รวมถึงครูผู้คุมสอบก็อาจไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ดังนั้นจึงขอให้ สพฐ.และ สช.ประสานและบริหารจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร

matemnews.com

24 มกราคม 2562