Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อย่าโพสต์เฟชบุ้คสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง.สส.คนหนึ่งคนใดหรือพรรคการเมืองใด

อย่าโพสต์เฟชบุ้คสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง.สส.คนหนึ่งคนใดหรือพรรคการเมืองใด

124
0
SHARE

เฟชบุ้ค ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ

https://goo.gl/TLTNpg

ระวัง..!อย่าไปเขียนข้อความหรือถ้อยคำผ่านเฟสบุ๊คเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง.สส.คนหนึ่งคนใดหรือพรรคการเมืองใดในลักษณะทำนองไปช่วยรณรงค์หาเสียงให้ประชาชนเลือกผู้สมัครเป็นการกระทำอันเข้าข่ายความผิดกฏหมายเลือกตั้งเพราะเป็นแสดงออกถึงการเป็นตัวแทนตัวการของผู้สมัครรับเลือกตั้ง.สส.@รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม##ทีมงานทนายบุญไขข่าวคลายปัญหา###### — ที่ จังหวัดศรีสะเกษ

matemnews.com 

25 มกราคม 2562