Home ข่าวทั่วไปรอบวัน หลักฐาน “อุตตม สาวนายน” เป็นหัวหน้าพรรค พปชร.ก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรค อยู่ที่ กกต.น่ะเอง “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ”ตามทวงให้ยุบพรรค

หลักฐาน “อุตตม สาวนายน” เป็นหัวหน้าพรรค พปชร.ก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรค อยู่ที่ กกต.น่ะเอง “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ”ตามทวงให้ยุบพรรค

218
0
SHARE

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันที่ 31 ม.ค.2562 ว่า ตนเตรียมไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในวันพรุ่งนี้ 1 ก.พ.62  เวลา 10.30 น.ที่สำนักงานกกต. ถนนแจงวัฒนะ เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ตนได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 ขอให้ กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการที่นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ก่อนที่จะเป็นสมาชิกพรรคนั้น เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 16 หรือไม่ เพราะตั้งแต่ยื่นคำร้องจนบัดนี้เดือนกว่า ยังไม่มีการติดต่อจาก กกต. เพื่อให้ตนไปให้ถ้อยคำใด  แล้วตนก็เพิ่งพบหลักฐานสำคัญ คือประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62โดยมีข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 รวมอยู่ด้วย   โดยระบุไว้ชัดเจนว่า กกต. มีมติเมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวันเวลาก่อนหน้านี้ คือ พรรคพลังประชารัฐประชุมเลือกนายอุตตม ให้เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 29 ก.ย.61 และวันที่ 4 ต.ค. 61 นายอุตตม จึงไปยื่นคำขอจดจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐต่อ กกต. แต่ในข้อบังคับฯ ข้อ 12 ที่นายอุตตม นำไปยื่นต่อ กกต. วันที่ 4 ต.ค. 61 มีการระบุไว้ว่า  กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4  ปี นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ แล้วแต่กรณี   ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 12 ดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐด้วย  ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า นายอุตตม สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันที่ 13 พ.ย.61 จึงเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่าการรับจดทะเบียนพรรคพลังประชารัฐตามมติ กกต.วันที่ 6 พ.ย. 2561 นั้น นายอุตตม ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  ดังนั้นการจดจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ชอบด้วย พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 16 ประกอบข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 หรือไม่  ซึ่ง กกต.ควรเร่งตรวจสอบพิจารณาว่านายอุตตม ขณะเป็นหัวหน้าพรรคนั้น เป็นสมาชิกพรรคตามข้อบังคับข้อ 12 ที่นำไปยื่นต่อ กกต.หรือไม่ หากนายอุตตม การกระทำการที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรค กกต. รับจดทะเบียนได้อย่างไร และเมื่อมีหลักฐานตามที่ตนร้อง กกต. ก็ควรต้องพิจารณาว่า จะเพิกถอนการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ หากไม่เพิกถอน กกต. จะชี้แจงเหตุผลอย่างไร

Matemnews.com

31 มกราคม 2562