Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฝนหลวงสร้างเมฆดูดฝุ่นจิ๋วกลางกรุงเทพฯกับนครสวรรค์ได้จริง

ฝนหลวงสร้างเมฆดูดฝุ่นจิ๋วกลางกรุงเทพฯกับนครสวรรค์ได้จริง

134
0
SHARE

นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แถลงข่าวเมื่อบ่าย 3 ก.พ.2562 ว่าด้วยผลปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ว่า  หน่วยจังหวัดระยอง ได้ขึ้นบินช่วง11.00 น.  โปรยสาร แนวจ.ปทุมธานี ลักษณะเมฆมีความหนามากขึ้น  เวลา13.30 น. จะมีกลุ่มเมฆมากขึ้น ไหลมาถึงกรุงเทพฯชั้นใน ใช้ความชื้นในก้อนเมฆเหล่านี้ช่วยดูดซับฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่ง  ต่อจากนั้นกลุ่มเมฆสลายตัวไม่สามารถพัฒนาตัวไปถึงระดับ 1 หมื่นฟุต วันนี้จึงไม่มีฝนตก

หน่วยฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีค่าฝุ่นละออง สูงจะเกินมาตรฐาน ให้หน่วยฝนหลวงช่วยบรรเทา จึงได้ขึ้นบินในช่วงเช้าวางแกนเมฆ พอช่วงเวลา14.00 น. ได้ขึ้นโปรยสารเสริมอีกครั้ง ทำให้มีปริมาณกระจายของเมฆมากขึ้น ไหลมาปกคลุม จ.นครสวรรค์ ดูดซับฝุ่นละอองได้ดีขึ้น

Matemnews.com

3 กุมภาพันธ์ 2562