Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แถลงการณ์ไม่เห็นด้วยจับนักศึกษาห้อยพริกเกลือกระเทียมรั้วทำเนียบรัฐบาล

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แถลงการณ์ไม่เห็นด้วยจับนักศึกษาห้อยพริกเกลือกระเทียมรั้วทำเนียบรัฐบาล

123
0
SHARE

https://goo.gl/RaU9vA

เฟชบุ้ค สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อกรณีการจัดกิจกรรมของนิสิตและนักศึกษา บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล

จากที่มีการจัดกิจกรรมของนิสิตและนักศึกษา ณ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งนำไปสู่การควบคุมตัวแกนนำนิสิตนักศึกษา ในฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในฐานะผู้แทนนักศึกษาซึ่งได้ติดตามและสังเกตการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตลอดขอแสดงจุดยืนซึ่งไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากเป็นการปิดกั้นซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชน อันได้รับการรับรองไว้ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาโดยตลอดนั้น โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคน

สุดท้ายนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอสนับสนุนการใช้สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชนชาวไทยตามที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเหมาะสมและสมควร โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องไม่ปิดกั้นหรือขัดขวางการใช้เสรีภาพดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตามที่รัฐบาลกำหนดให้ “ สิทธิมนุษยชน ” เป็นวาระแห่งชาติ ตามคำประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

​​​​​​​ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

https://goo.gl/zkRfAS

Matemnews.com

3 กุมภาพันธ์ 2562