Home ต่างประเทศ สวยดุจแดนสรวงสวรรค์! เมื่อหมอกขาวปกคลุม ‘นครนานกิง’

สวยดุจแดนสรวงสวรรค์! เมื่อหมอกขาวปกคลุม ‘นครนานกิง’

146
0
SHARE

เป็นทัศนียภาพมุมสูงของนครหนานจิง (นานกิง) เมืองเอกของมณฑลเจียงซูทางจีนตะวันออก ที่ถูกคลื่นหมอกหนาสีขาวโพลนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมจนดูราวกับดินแดนสรวงสวรรค์ในเทพนิยาย

ข้อมูลโดย China Xinhua News