Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กัญชาเสรี

กัญชาเสรี

220
0
SHARE

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

https://goo.gl/PSHkAy

มิตรทั้งหลาย สหายทั้งหลาย!โปรดทราบ!

ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป มีผลใช้บังคับแล้ว

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการโพสต์ ในการแชร์ อย่าให้เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะโทษแรงครับ!

ทว่าการบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กระแสเรื่องกัญชาเสรี ทั้งปลูกแปรรูป และส่งออกแรงมาก ไม่ผิดครับ เพราะไม่ได้บอกให้เชียร์พรรคไหนหรืออย่าเลือกพรรคไหน !

matemnews.com 

11 กุมภาพันธ์ 2562