Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “หมอเสริฐ” จ่ายค่าปรับให้ กลต.499.45 ล้านบาท – ปั่นหุ้นบางกอกแอร์

“หมอเสริฐ” จ่ายค่าปรับให้ กลต.499.45 ล้านบาท – ปั่นหุ้นบางกอกแอร์

133
0
SHARE

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

นางนฤมล ใจหนักแน่น

ได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.แล้ว เมื่อบ่ายวันที่ 8ก.พ.2562 โดยชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 499.45 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 ก.ล.ต. ได้เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 รายข้างต้น  ร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์   บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)  โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน   โดย ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ร่วมกันซื้อขายหุ้น BA อย่างต่อเนื่อง   และจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

matemnews.com 

11 กุมภาพันธ์ 2562